Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе


Филип Котлер 12a940f8-6845-11e0-9959-47117d41cf4b; Хермаван Картаджайя 2337f522-6845-11e0-9959-47117d41cf4b; Айвен Сетиаван 31bb8447-6845-11e0-9959-47117d41cf4b;